Innebygd sikkerhet og modenhet

The Building Security In Maturity Modelgary-potter (BSIMM) er et forsøk på å måle hvordan bedrifter jobber med programvaresikkerhet. Å måle sikkerheten til et gitt program er vanskelig, så BSIMM prøver i stedet å gi et bilde på hvilke aktiviteter innenfor sikker programvareutvikling forskjellige virksomheter bedriver. BSIMM gir ikke noe fasitsvar, men kan gi en indikasjon på hvordan man ligger an sammenlignet med “bedrifter vi liker å sammenligne oss med”.