Helseinformasjon på storskjerm for koordineringsstøtte på sykehus

I COSTT-prosjektet jobber vi på SINTEF sammen med forskere fra blant annet NTNU om å tilby bedre koordineringsstøtte for helsepersonell knyttet til operasjonsavdelinger på sykehus. Ideen er å bruke store vegghengte skjermer til å vise statusinformasjon slik at de ansatte lettere skal få oversikt over det som foregår og de endringer som oppstår. Slik kan de lettere tilpasse og planlegge sin egen arbeidsdag. Personvern er viktig når man håndterer helseopplysninger, selv om man bare deler informasjon om status på undersøkelser. Vi jobber med løsninger for dette, og har nå i august publisert og presentert to artikler om temaet.

Den første ble presentert på Medical Informatics Europe (MIE) i Oslo, og tar for seg de forskjellige kravene og behovene vi møter – både fra lovverket og fra brukere av systemet (http://www.sintef.no/Publikasjoner-SINTEF/Publikasjon/?pubid=SINTEF+S19708).

Den andre ble presentert på the International Conference on Multidisciplinary Research and Practice for Business, Enterprise and Health (MURPBES) i Wien og evaluerer ulike tilnærminger til tilgangskontroll for denne typen skjermer (http://www.sintef.no/Publikasjoner-SINTEF/Publikasjon/?pubid=SINTEF+S20277).

Mer informasjon om COSTT-prosjektet: http://costt.no/