Med sikkerhet på agendaen

Aftenposten hadde i forrige uke et bilag om informasjonssikkerhet – “Corporate security – Med sikkerhet på agendaen”. Bladet inneholder gode råd og anbefalinger til hvordan man bør adressere sikkerhetsutfordringene i egen virksomhet. Vi bidro under overskriften “Økt tilgjengelighet skaper sikkerhetsutfordringer”.

Maria B. Line uttalte seg om skytjenester og fjerninnlogging, trådløse nett, autentisering og SmartGrids. Dessuten ble risikovurderingen som vi har utført for NVE for AMS – avanserte måle- og styringssystemer, nevnt av Frank Skapalen, NVE, i en spalte på samme side.

Les hele bladet her: “Corporate security – Med sikkerhet på agendaen”