Seminar 13. november: Håndtering av data fra bolig

smart-home-dataPå vegne av forskningsprosjektet Safer@Home ønsker vi velkommen til seminar/dialogmøte, onsdag 13. november: «Hvordan håndtere alle data fra en bolig på en god måte?».

Fra arbeid med velferdsteknologi ser vi mye utstyr som plasseres i private boliger og samler data av ulike slag. Også i forbindelse med smarte strømmålere – og «smarte hjem» generelt – gjør det samme seg gjeldende; at dataene ikke bare samles inn, men ofte sendes ut av den private boligen – til offentlige eller private tjenesteleverandører. Vi ønsker å invitere til diskusjon om hvordan best forholde oss til dette i tiden framover, når tjenestelaget blir utviklet og utbredt i norske hjem.

Seminaret vil finne sted i SINTEFs lokaler i Oslo (Forskningsveien 1). Sammen med oss vil både IKT-Norge, Datatilsynet, Accenture, Tieto og Helsedirektoratet delta med innlegg, og vi legger opp til en god diskusjon i plenum etterpå. Deltakelse er gratis. Meld deg på seminaret ved å sende en e-post til undertegnede, gjerne innen mandag 11. november (se kontaktinfo i margen til høyre).

Målgruppen er både myndigheter/offentlige aktører, bransjene, FoU, og andre interesserte. Last ned fullstendig invitasjon (PDF) – og del den gjerne med kolleager og fagkretser!

Program:

10:00    Velkommen og kort introduksjon. Ingrid Svagård, forskningsleder SINTEF IKT
10:15    Innlegg:

a.    Data fra boligen – utfordringer og muligheter. Erlend Andreas Gjære, SINTEF IKT

b.    Hva skal vi med helsedata? Sensorer og selvmåling fører nye datastrømmer. Hvem eier dem, hvem lagrer dem, hvem kan forske på dem?
Nard Schreurs, IKT-Norge


c.    Utredningsarbeid innenfor standarder for velferdsteknologi. Kan vi få synergieffekter med andre måle- og styringssystemer i boliger?
Roald Bergstrøm, Helsedirektoratet

d.    Journal-leverandør: Hvilke data fra boligen kan være aktuelle for journalen og
hvordan skal de kommunale tjenestene forholde seg til dette?
Håvard Resløkken, Tieto

11:35    Pause og enkel lunsj
12:15    Innlegg fortsetter:

e.    Slipp ut innebygd personvern og ta det i bruk, så tidlig som mulig.
Atle Årnes, Datatilsynet

f.    Personvern i praksis – Erfaringer fra implementasjonsprosjekter
Svein-Tore Omdahl, Accenture

13:00    Diskusjon – hvordan utnytte mulighetene og balansere personverninteresser?
13:50    Oppsummering av møtet
14:00    Slutt

(Med forbehold om endringer.)

Aktuelle tema for diskusjon:

 • hvilke data kan samles inn og bearbeides, og hva kan de brukes til osv.
 • hvem eier dataene
 • hvilke aktører kan ha nytte av samme data, hvordan løse deling/tilgang
 • kobling mot helsetjenester – avanserte målesystemer
 • big data – muligheter og utfordringer
 • bruk av skytjenester – hvilke retningslinjer bør gjelde
 • hvordan jobbe sammen om personvern i et område med mange aktører – private, offentlige
 • hvordan vurdere forskjeller mellom sensitive og ikke-sensitive data fra hjemmet
 • hvordan åpne opp for innovasjon og gode tjenester samtidig som godt personvern oppnås
 • hvilke data blir kritiske å bevare (f.eks. til journal), hvilke blir kritiske å slette (og når)
 • hvordan håndtere innsyn/samtykke/ønsker om sletting
 • hva skjer med dataene hvis noen ønsker å bytte leverandør
 • hva er eventuelt konsekvensene om utenlandske aktører får innpass framfor norske
 • hva er alternativet? Globale aktørers inntog