Teknologi-camp ved NTNU med hacker-workshop

Banner-Teknologi-v4-cut

3.-5. november ble Teknologi-camp arrangert ved NTNU. Ca 100 jenter i alderen 17-19 år var invitert til NTNU for å bli kjent med studiemulighetene innenfor IKT. Vi var med på å arrangere en hacker-workshop for 22 av jentene for å vise dem informasjonssikkerhet som et spennende fagfelt med mange uløste utfordringer.

Jentene fikk prøve seg på oppgaver som dreide seg om passord og passordknekking, kryptering, ID-tyveri, rekognosering av et nettsted og hvordan manipulere http-forespørsler.

Oppgavene baserte seg på verktøy som er gratis tilgjengelig på nettet, og et lite utvalg av dem ser du her:

Så får vi håpe at workshopen inspirerte jentene til å komme til NTNU og lære mer om informasjonssikkerhet!

Lillian Røstad (NTNU/Difi) var ansvarlig for workshopen, og fikk god assistanse fra Maria B. Line (NTNU/SINTEF), Åsmund Ahlmann Nyre (SINTEF) og Espen Fossen (Kantega).