Undersøkelse rundt maritim kommunikasjonssikkerhet

Containerskip i havn blir lastet/losset

Containerskip i havn blir lastet/lossetI forbindelse med prosjektet Cyber Security in Merchant Shipping (CySiMS), gjennomføres det nå en spørreundersøkelse for å kartlegge effekten av sikkerhetsproblemer i maritime operasjoner. Resultatet skal brukes til å lage et rammeverk og verktøy for å støtte den maritime industri i gjennomføring av risikoanalyser med fokus på sikkerhet (security).

Maritim kommunikasjon er for tiden i endring. Utvikling av nye digitale naviasjonsløsninger tvinger frem en overgang fra de tradisjonelle, analoge og talebaserte meldinger over VHF-radio til digitale meldinger. Disse digitale meldingene kan enten gå over nye VHF-baserte datakanaler, satelitt eller helt andre kommunikasjonssystemer. Nye systemer for klarering i havn vil også kreve digital innlevering av FAL-skjema eller andre tilsvarende elektroniske rapporter og skipsdokumenter.

Med økt digitalisering av kommunikasjonen, fremskrider også ønsket og bevisstheten om økt sikkerhet (security) i og tillit til datautvekslingen. Dette for å kunne sikre trygge (safe) og pålitelige operasjoner. I denne spørreundersøkelsen søker vi å kartlegge de faktiske risikonivåene som, fra de relevante aktørenes side, forbindes med tap av tillit til mottatt data.

Undersøkelsen arrangeres av CySiMS, et prosjekt støttet av Norges forskningsråd. Målet med prosjektet er å utvikle nye sikkerhetsløsninger for skip gjennom integrert og kostnadseffektiv beskyttelse mot cyberangrep i forbindelse med utveksling av informasjon.

Undersøkelsen er anonym. Resultatene av undersøkelsen kan gjøres tilgjengelig til de deltagerene som etterspør dem. Om du ønsker mer informasjon om prosjektet etterhvert som det skrider frem, må du gjerne gi en lyd så vi kan holde deg oppdatert. Ellers kommer det nok mer innhold på bloggen her etterhvert.

Det påpekes at det kan være vanskelig å finne data til å gi eksakte svar på alle spørsmålene i undersøkelsen, og det påpekes at det derfor etterspørres din beste gjetting. Se følgebrev for mer informasjon.

Besvar spørreundersøkelsen!

 

I disse juletider kan det kanskje også være av interesse å lese om Sløyfer og slips i ROS-analyser.