Hvordan kan man tilbakekalle digitale sertifikater i maritim sektor?

Tilbakekalling (revokering) av digitale sertifikater er kjent som et vanskelig problem på nettet, og det er enda vanskeligere i begrensede miljøer som i maritim sektor, hvor skip kan befinne seg til havs i lange perioder med ingen eller svært begrenset kommunikasjon med land. I dette innlegget på engelsk presenter vi bakgrunnen for å studere dette problemet, mulige tilbakekallingsmekanismer som kunne brukes, og resultater fra simuleringer vi har gjennomført for å identifisere den beste mulige løsningen.

https://infosec.sintef.no/en/informasjonssikkerhet/2021/03/which-certificate-revocation-mechanism-for-the-maritime-sector/