Hva er galt med dagens foreldrekontroll?

Artikkelen er skrevet av Vahiny Gnanasekaran og Herborg Kristiansen Hatlen som en del av deres masteroppgave.

Foreldrekontroll er programvare som kan forhindre at barn eksponeres for uønsket innhold. Det gir foreldre oversikt og innsyn i barnas digitale vaner og muliggjør blokkering, filtrering og monitorering av barnets internettbruk. Dette kan være integrerte løsninger i tjenester som Netflix, YouTube og PlayStation, eller dedikerte løsninger for operativsystemer, som vil være fokuset i denne artikkelen. Selv om det finnes flere dedikerte foreldrekontroll løsninger, viser en rapport fra 2020 at kun 20% av europeiske barn blir monitorert av sine foreldre på nett1. Hvorfor blir ikke disse tjenestene brukt mer av foreldre?

Dagens foreldrekontroll er utdatert, vanskelig å bruke og installere, og i enkelte tilfeller fremstår bruken av de som ødeleggende for relasjonen mellom foreldre og barn2. Pandemien endret på hvordan samfunnet bruker digitale verktøy, som innføring av digitale klasserom, videosamtaler, og økt bruk av sosiale medier, slik at nyere foreldrekontroll bør tilrettelegge for disse og fremtidige trender.

I tillegg ligger store utfordringer i mobile foreldrekontroll-applikasjoner hovedsakelig i vesentlige sikkerhetsmangler og brudd som strider mot personvernforordningen. Det har blant annet blitt rapportert om sensitiv informasjon sendt i klartekst over HTTP, uautorisert datatilganger, bruk av utdaterte kryptoalgoritmer, og sårbare API-endepunkter3 4. Slike svakheter gjør applikasjonene utsatt for Man in the Middle (MITM)-angrep og kompromittering av kontoer i mobilapplikasjonen.

Samtidig er det problematisk at foreldrene skal ha tilgang til alt det barna ser på internett. I en verden der internett har blitt altomfattende bør man også gi rom og læring for at de skal utforske internett på egen hånd. En artikkel fra UNICEF påstår at barn som har gode internettvaner, blir mer kritiske til digitalt innhold, i tillegg til at de lettere blir selvstendige i egen læring og digitale, sosiale aktiviteter5. Dette er essensielle egenskaper å tilegne seg i en digital verden med spredning av falsk informasjon.

Sosiale konsepter i fremtidig foreldrekontroll kan bidra til å bedre regulere de digitale trendene fra det siste året og samtidig sørge for at barn får den tilstrekkelige læringen til å forstå internettbruk. Parental mediation er et sosialt konsept som beskriver teknikker for hvordan foreldre kan snakke med barn om internettets goder og farer. Barn bør, i takt med alderen, delta i å forhandle hvor mye informasjon de ønsker å dele med foreldrene. Dersom foreldre tilrettelegger for åpen kommunikasjon, blir det lettere for barna å ta opp vanskelige temaer. Fremtidens foreldrekontroll bør derfor ha funksjonalitet som sikrer informasjonsdeling basert på alder og foreldrenes oppdragelsesstil.

Flere utfordringer og potensielle forbedringer i foreldrekontroll blir videre diskutert i denne kronikken, som ble publisert hos digi.no tidligere i år.

Masteroppgaven: Fremtidens foreldrekontroll
Masteroppgaven vil fortsette å se i dybden på utfordringene og godene som finnes i dagens foreldrekontroll, med fokus på informasjonssikkerhet, personvern og brukervennlighet, og undersøke hvordan dette kan forbedres til neste generasjons foreldrekontroll, sammen med andre, nye funksjonaliteter. Dette vil gjøres gjennom intervjuer med representanter fra brukergruppen (både foreldre og barn), samt regulatorer fra eksempelvis Datatilsynet, NTNU og andre ressursgrupper.

Oppgaven veiledes av Katrien De Moor ved NTNU og Maria Bartnes ved SINTEF/NTNU.

  1. Ólafsson, K., Livingstone, S. O. 2020: S. results from 19, & Hasebrink, U. (2020). EU Kids countries. February, 156. https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo
  2. Iftikhar, Z., Haq, Q. R. ul, Younus, O., Sardar, T., Arif, H., Javed, M., & Shahid, S. (2021). Designing Parental Monitoring and Control Technology: A Systematic Review (pp. 676–700). https://doi.org/10.1007/978-3-030-85610-6_39
  3. Mobile Applications ’ Security : Status based on the OWASP Security Requirements. Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 6463–6472.
  4. Betrayed by the Guardian: Security and Privacy Risks of Parental Control Solutions. ACM International Conference Proceeding Series, 69–83. https://doi.org/10.1145/3427228.3427287
  5. Sullivan, K. (2019, November 28). Done right, internet use among children can increase learning opportunities and build digital skills. UNICEF. Retrieved November 16, 2021, from https://www.unicef.org/press-releases/done-right-internet-use-among-children-can-increase-learning-opportunities-and-build