Nytt fra Data Protection Day 2014

BBdECnUCMAADYmtEU sitt regelverk for databeskyttelse stammer fra 1995, og i forbindelse med den pågående revisjonen ble det i dag (28.1.2014) organisert en “Data Protection Day” med informasjon og en åpen twitter-debatt rundt dette arbeidet. Det nye direktivet skal være ferdig i år, og det vil påvirke hvordan vi utformer regelverk (for eksempel Datalagringsdirektivet her til lands), hvordan vi kan bruke forskningsdata, hva du som enkeltindivid kan kreve og hva små og store bedrifter får av pålegg framover.

Les hele innlegget

Gemini: “Storebror ser deg”

Faksimile fra siste utgave av Gemini

Faksimile fra siste utgave av Gemini

Forskerne Maria B. Line og Jostein Jensen er intervjuet av bladet Gemini, som presenterer forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. I septembernummeret har de en større sak om overvåking, og spesielt er Datalagringsdirektivet tema i artikkelen.

Men også andre aspekter rundt elektroniske spor og kameraovervåking er omtalt.

Hele saken kan leses i Gemini:
http://www.ntnu.no/gemini/2011-03/30-37.htm