Om Oss

Informasjonssikkerhet er vårt fagfelt

SINTEF tilbyr solid kompetanse på informasjonssikkerhet. Vi er oppdatert på trender og trusler, og anvender forskning innen viktige tema som risikostyring, forebygging og håndtering av IT-sikkerhetshendelser, sikkerhet i programvare, personvern og tingenes internett.

Forskningsgruppen vår bidrar til et samfunn hvor vi kan stole på alle elektroniske tjenester, kan føle oss trygge på dem vi kommuniserer med, og hvor vi kan ferdes elektronisk uten å bryte med våre personvernprinsipper.

Tjenester vi tilbyr

Risikovurdering av virksomhetens IT-systemer

Systematisk gjennomgang av sikkerhet i systemer under implementering eller som er i bruk. Vi identifiserer områder for forbedring, og foreslår tiltak.

Sikkerhetsstyring

Vi gir råd og støtte til virksomheter om hvordan et styringssystem for informasjonssikkerhet kan etableres og utvikles, basert på ISO 27001.

Anvendt og forskningsbasert

Vår kunnskap utvikles i samarbeid med virksomheter innen programvareutvikling, luftfart, maritim sektor, kritisk infrastruktur som strøm- og vann-forsyning, helse/velferd, m.m.

Foredrag om aktuelle tema

Sikkerhet i tingenes Internett, 5G sikkerhet, innebygd sikkerhet og personvern, tillit til nettskyen, cyberforsikring, utviklingsprosesser, m.m.

Forskningsbistand

Vi forsker for å løse utfordringer virksomheten din står overfor. Vi kjenner eksterne finansieringskilder og kan delta i søknadsskriving for å sikre finansiering til ditt forskningsprosjekt. Vi tilbyr:

  • Spesialkompetanse på samspill mellom teknologi, mennesker, organisasjon og sikkerhet
  • Teknologisk spisskompetanse og del av bredt fagmiljø innen programvarekvalitet
  • Velfungerende metoder som kan tilpasses særskilte behov
  • SINTEF er uavhengig av leverandører og myndigheter

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskuddet fra  oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. SINTEF har 2000 ansatte.