Velkommen

Vi er forskningsgruppen for informasjonssikkerhet ved SINTEF Digital i Trondheim

Gå til bloggen vår

SINTEF INFOSEC

Siste blogginnlegg

  • Sju (pluss/minus to) steg til bedre program-varesikkerhet
    Programvaresikkerhet handler om sikker funksjonalitet snarere enn sikkerhetsfunksjonalitet, dvs. å lage programvare slik at den oppfører seg som forventet også når den utsettes for angrep. Det finnes en lang rekke anbefalte aktiviteter som kan bidra til å nærme seg dette målet, men hvor skal man begynne? Etter fem års forskning på dette temaet har vi…

Flere blogginnlegg


Dette er SINTEF Infosec

Cybersikkerhet er vårt fagfelt. SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Som FoU-partner bidrar vi til verdiskaping og økt konkurranseevne innen offentlig og privat sektor.

Dette tilbyr vi

Vi tilbyr anvendt oppdragsforskning innen informasjonssikkerhet i forskjellige domener, som programvareutvikling, luftfart, maritim sektor, og kritisk infrastruktur som telekom, strøm- og vann-forsyning, helse og velferd. Les mer…

Samarbeid med oss

Interessert i det vi gjør? Vi er stadig på jakt etter partnere til våre prosjekter. Dersom du har behov for forskningsbistand til dine prosjekter, eller har en god idé til et forskningsprosjekt – ta kontakt!