Vannet ditt er sikkert hos oss

Rent vann og velfungerende kloakk er noe vi tar for gitt i Norge, på samme måte som luften vi puster i. De færreste har derfor noensinne lurt på hvor vannet deres er på et gitt tidspunkt (det er jo bare å åpne kranen), og hva som skjer etter at man har skylt toalettet er i hvert fall ikke vårt problem.

Imidlertid er det slik at et moderne vann- og avløpsanlegg praktisk talt renner over av prosesskontrollsystemer og tilhørende IT-infrastruktur. Alt fra kjemisk behandling av drikkevann til pumping av overskuddsvann styres av disse systemene, og en inntrenger kan gjøre stor skade hvis hun får herje fritt. At vannet ditt plutselig ikke kommer ut av kranen vil i så fall være ditt minste problem.

SINTEF starter i disse dager opp to prosjekter hvor informasjonssikkerhet innen vann og avløp spiller en betydelig rolle. Det første prosjektet har det klingende navnet “Secure and Monitored Service from Oslo VAV”, og er finansiert av Regionalt ForskningsFond Hovedstaden og Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune. Her skal vi blant annet se på hvordan man kan sikre trådløs kommunikasjon brukt for måling og styring i vann og avløp.

Det andre prosjektet heter “Sikkerhet og sårbarhet for driftskontrollsystemer VA-anlegg”, og består i å utvikle en veiledning for å sikre best mulig informasjonssikkerhet i vann- og avløpsbransjen. Dette prosjektet finansieres av bransjeorganisasjonen Norsk Vann.

 

 

 

Illustrasjon ved Flickr-bruker Drregor