Nye muligheter for deg som trenger hjelp fra en sikkerhetsforsker

Onsdag 29. mai ble Nasjonalt koordineringssenter for forskning og innovasjon innen cybersikkerhet (NCC-NO) høytidelig åpnet hos NSM på Fornebu. Senteret skal drives av NSM og Forskningsrådet i fellesskap, og ledes av NSM. Hensikten med senteret er å øke forskning, innovasjon og teknologiutvikling innen cybersikkerhet i Norge. Målgruppen er offentlige og private virksomheter, forskningsinstitusjoner, og øvrig akademia.

For mange av oss er kanskje det viktigste aspektet til senteret at det skal administrere en finansieringsordning for SMB-nær sikkerhetsforskning, og NSM-direktøren lover en ny og enklere måte å søke cyber-prosjekter via NCC-NO. I første omgang er det en pott på 20 MNOK som lyses ut, utlysningen kommer sannsynligvis i desember, med søknadsfrist i februar 2025. Vi er forespeilet en kort behandlingsprosess, så prosjektene kan kanskje starte så tidlig som mars 2025.

Denne første utlysningen er beregnet på små prosjekter på maks 700 kNOK med varighet på 6 måneder. Det er en føring at prosjektene skal komme små og mellomstore bedrifter i Norge til gode, men inntrykket er at det oppfordres til samarbeid med akademia. Utlysningen er ikke klar enda, men mulige tema som skisseres er kompetansebygging, grunnleggende cybersikkerhet/cybersikkerhetsrevisjon, hjelp til etterlevelse av nye regulative krav (f.eks. NIS2), og etablering av “State-of-the-Art” cybersikkerhet.

Finansieringen av dette programmet kommer 50% fra EUs Digital Europe Programme (DEP) og 50% fra norske myndigheter, noe som betyr at prosjektene blir 100% finansiert. Det antydes at dette medfører at det blir Forskningsrådets timepriser som blir gjeldende, men dette er ikke helt avklart enda.

Meldingen til leserne av bloggen blir da: Har du og din lille eller mellomstore virksomhet et kompetanse-, forsknings- eller innovasjonsbehov hvor noen hundre timer fra meg eller mine kolleger kunne gjøre en forskjell? Ta kontakt, så kan vi søke NCC-NO sammen!