Tilpasningsdyktighet ved kriser

Charles DarwinFor at et system skal overleve et dataangrep må man være forberedt, oppdage angrepet, respondere og så tilpasse systemet slik at man ikke blir angrepet på samme måte på nytt. Gjennom en slik evolusjon får man robuste systemer som skal tåle både forventede og uforutsette hendelser. Dette er en egenskap vi på nynorsk kaller resilience, og nå i juni har vi oppstart av et treårig forskningsprosjekt innenfor dette området.

Prosjektet har tatt navnet sitt fra evolusjonsteoriens bestefar, DARWIN, og har mottoet adapt to survive. Målet med prosjektet er å hjelpe tilbydere og brukere av kritisk infrastruktur med å håndtere krisesituasjoner knyttet til for eksempel cyberangrep eller ulykker. Vi vil bort fra beredskapsplaner i papirform som samler støv på hylla, og heller utvikle verktøy som gjør informasjonen lettere tilgjengelige, dynamisk oppdatert og tilpasset situasjonen.

DARWIN blir ledet av SINTEF og er et samarbeid mellom ni partnere fra ulike land i Europa. Prosjektet blir finansiert av Horisont 2020, og kommer til å jobbe spesielt med kriser som kan ramme luftfart og helse, men resultatene skal kunne overføres til andre domener også.

En engelsk nyhetssak om dette prosjektet finnes her.