Innebygd personvern – bli med i konkurransen!

Send inn bidrag innen 1.desember og bli med i konkurransen «Innebygd personvern i praksis 2018»! Konkurransen arrangeres av Datatilsynet og vinneren kåres i februar 2018.

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av prinsippene for innebygd personvern.

Konkurransen ønsker bidrag som viser at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern. Bidraget må også ivareta alle krav til informasjonssikkerhet. Er du i tvil om hva dette er? Sjekk ut Datatilsynets veileder om programvareutvikling med innebygd personvern.

Hvem kan delta i konkurransen?
Alle virksomheter, utviklere, forskere eller studenter som alene eller i fellesskap har utviklet en applikasjon eller teknologisk løsning som er et godt eksempel på hvordan innebygd personvern kan brukes.

Hva slags bidrag ønskes?
Konkurransen ønsker løsninger med funksjoner som ivaretar personvern. For eksempel løsninger, applikasjoner eller system som gjør det enkelt for brukerne å ivareta eget personvern, som retten til innsyn, informasjon og retting. Eller løsninger som sørger for at personopplysninger slettes når de ikke lenger trengs.

Stipend til studentvinnere
Vinneren kåres av en jury. Det beste bidraget får en utmerkelse. Dersom det beste bidraget kommer fra en student tilknyttet institusjoner for høyere utdanning i Norge, premieres det i tillegg med 20 000 norske kroner.

Konkurranseregler og jury
Juryen kårer en vinner ut fra fastsatte konkurranseregler og kriterier. I juryen sitter Lillian Røstad, Dag Wiese Schartum, Maria Bartnes, Torgeir Waterhouse og Datatilsynets representanter Veronica Jarnskjold Buer og Martha Eike. Les mer om juryen, hva som skal sendes inn, hvor det skal sendes og konkurransekriteriene.

Påmeldingsfrist
Frist for påmelding og innsending av bidrag er 1. desember 2017.
Det er første gangen Datatilsynet arrangerer en slik konkurranse. Den er inspirert av en tilsvarende konkurranse som gjennomføres av Datatilsynet i Katalonia (Spania).

Spørsmål?
Ta kontakt med senior kommunikasjonsrådgiver Trude Talberg-Furulund, tlf 41 60 42 13 / 22 39 69 26