Avhengigheter i programvare

Åpen kildekode utgjør i dag en stor del av all kode brukt både profesjonelt og privat. Hovedtankene bak åpen kildekode er at åpent tilgjengelig kode vil kunne gagne flest mulig, og potensielt utvikle seg bedre og raskere enn om man hadde drevet utvikling i et lukket miljø. I populære prosjekt som Linux fungerer det veldig bra, og er en av grunnene til at det er brukt så mye i dag. Men i mindre prosjekter som ikke har like mange bidragsytere går man glipp av mange av fordelene som man i teorien skal få av åpen kildekode, og man kan ende opp med en situasjon som vist i figuren til høyre. I øyeblikket det oppdages en sårbarhet i det lille prosjektet, vil ansvaret for å minske trusselen til programmet falle på den som bruker programmet. Se heartbleed for et eksempel!