Tre ikke-tekniske hovedutfordringer innen cyber-hendelseshåndtering som oljenæringen står ovenfor 

Cybersecurity Barrier Management-prosjektet har som mål å integrere operasjonelle, organisatoriske og tekniske barriereelementer innen cybersikkerhet med safety-barrierer. I dette prosjektet utfører jeg mitt PhD-prosjekt som fokuserer på å kartlegge de ikke-tekniske (operasjonelle og organisatoriske) barrierene som finnes innen cybersikkerhet. Igjennom en intervjustudie som ble gjennomført i fjor avdekket jeg tre hovedutfordringer som oljenæringen bør ta tak i.