Internett – for farlig for hvermannsen?

Adresseavisen publiserte 15. november 2010 en kronikk skrevet av Maria B. Line angående trusselbildet på Internett.

Internett er på vei mot stupet. Skadevoldende programvare er så dominerende at tjenester og kommunikasjon slik det er i dag, snart blir ubrukelig. Det er på høy tid å tenke helt nytt, både på tekniske løsninger og hvor ansvaret skal plasseres.

Budskapet i kronikken er at mengden av skadevoldende programvare (eng: malware) er så enorm, at det er ikke riktig at hver enkelt sluttbruker skal sitte med ansvaret for å drifte sin egen PC. Folk flest ønsker å bruke PCen som et verktøy, og har verken kompetanse eller interesse av å drive med programvareoppdateringer, antivirus og andre sikkerhetsmekanismer.

Opplæring av brukere hevdes ofte å være et viktig tiltak, men det bør gjelde fornuftig bruk av PCen, ikke drifteoppgaver.

Vi trenger teknologiske løsninger som gjør at vi kan slippe å tenke på malware-trusselen og sikkerhetsoppdateringer i det daglige.

Hele kronikken kan leses på adressa.no.