Internett – på vei mot stupet

Adresseavisen publiserte 17. september 2009 en kronikk skrevet av Maria B. Line. Kronikken beskriver utviklingen av trusselbildet på Internett gjennom de siste 20 årene, og peker på at Internett nå er så hardt rammet av skadevoldende programvare (eng.: malware), at man ikke egentlig kan stole på noe eller noen.

Internett har tatt av. Alt og alle finnes på nett; bedrifter og privatpersoner; nyttige og mindre nyttige tjenester. For ti år siden begynte e-post å bli utbredt, og noen bedrifter hadde hjemmesider, men nytteverdien var ganske liten sammenlignet med i dag. Parallelt med denne utviklingen har sikkerhetsutfordringene eksplodert i antall og omfang. I løpet av svært kort tid, kan vi ikke lenger bruke Internett uten å lure på om det vi ser og gjør faktisk er det vi tror det er.

Hele kronikken kan leses på adressa.no.