Tilgangskontroll for elektroniske informasjonstavler

Vi har tidligere på denne bloggen skrevet om arbeidet vårt i COSTT-prosjektet med der store skjermer brukes for å gi bedre koordineringsstøtte på sykehus. Målet vårt er å finne gode løsninger som gjør at de ansatte får den informasjonen de trenger samtidig som personvernet til pasientene blir ivaretatt.

Denne uken drar Inger Anne Tøndel til NordSec-konferansen for å presentere forslag til hvordan man kan gjøre tilgangskontroll for denne typen systemer. Artikkelens tittel er: “Visualization Control for Event-Based Public Display Systems used in a Hospital Setting”

Sammendrag: This paper presents a solution for visualization control aimed at public displays used in a hospital setting. The solution controls what is displayed on a screen based on its location and the current time of day. In addition it makes risk/benefit trade-offss based on the quality and newness of the information, as well as its sensitivity and its importance for intended users. The solution can be realized by utilizing an existing publish/subscribe middleware solution.

Selve artikkelen vil ikke bli tilgjengelig før en tid etter konferansen, men kan selvfølgelig deles på forespørsel.

Du kan også lese mer om prosjektet COSTT på prosjektets egne nettsider, costt.no.