Hvor sårbart er kraftnettet?

Kraftnettet er en kritisk ressurs i et moderne samfunn, og dermed er det nødvendig å forstå hvilke trusler kraftnettet kan være utsatt for og hvordan de kan håndteres. IKT blir mer og mer integrert også i strømforsyningen og forståelsen for hvordan dette påvirker risiko trenger å økes.

Nå skal et nytt EU-prosjekt kalt AFTER a tak i risiko og sårbarheter relatert til kraftnettet og foreslå metoder og verktøy som kan brukes for å få bedre oversikt over sårbarheter og hvordan de skal håndteres.

AFTER prosjektet ledes av en offentlig forskningsinstitusjon i Italia, og har deltakere fra åtte europeiske land. Vi på SINTEF IKT skal jobbe med identifisering av IKT-relaterte sårbarheter, metoder for sårbarhetsanalyser og risikoanalyser, og evaluering av metoder og verktøy som utvikles i prosjektet.

Prosjektet har ikke fått noen hjemmeside enda, men noe mer informasjon finnes på EU-kommisjonen sine nettsider