Foredrag på Kraft IS 2011

Maria B. Line holder neste uke foredraget “Security and Smart Grids: a powerful combination” på konferansen Kraft IS 2011 – om informasjonssikkerhet i kraftsektoren. Den arrangeres 9.-10. november av NorSIS og NVE på Gardermoen.

Hun kommer til å snakke om begrepet informasjonssikkerhet, hva vi legger i det, og hvordan det relaterer seg til safety. Bransjen står foran en kulturendring, hvor de må legge mye mer vekt på informasjonssikkerhet nå framover, enn de har måttet gjøre tidligere. I  tillegg vil hun komme inn på trusselbildet, spesielt relatert til prosesskontrollsystemer, og anbefale tiltak som bransjen kan iverksette for å møte de nye utfordringene som kommer med innføringen av SmartGrids.

Konferanseprogrammet for Kraft IS 2011

Illustrasjonsbilde fra flickr-bruker miheco.