Vi bidrar til verdenslitteraturen

A Multidisciplinary Introduction to Information Security To nye informasjonssikkerhetsbøker er nettopp kommet på markedet, og vi har bidratt med et kapittel i hver av dem.

“A Multidisciplinary Introduction to Information Security” er redigert av Stig Frode Mjølsnes fra NTNU, og den kan bestilles fra CRC Press. Vårt kapittel heter “A Lightweight Approach to Secure Software Engineering” og er skrevet av Martin Gilje Jaatun, Jostein Jensen, Per Håkon Meland og Inger Anne Tøndel.

Privacy Protection Measures and Technologies in Business Organizations: Aspects and Standards“Privacy Protection Measures and Technologies in Business Organizations: Aspects and Standards”, er redigert av Dr. George O.M. Yee. Her har vi bidratt med kapittelet “Privacy Enhancing Technologies for Information Control”, basert på arbeid i COPE-prosjektet. Forfattere er Martin Gilje Jaatun, Inger Anne Tøndel, Karin Bernsmed og Åsmund Ahlmann Nyre. Boken kan bestilles fra IGI Global.