Tingenes internett er her – men er sikkerheten?

Det har lenge vært snakket om tingenes internett – IP over alt, alt over IP. Dette er framtiden og store forskningsprogrammer både i norsk og europeisk sammenheng lyser ut midler for å forske mer på mulighetene nettverkstilkoblede enheter vil kunne by på. Vi begynner allerede i dag å se potensialet: I min egen stue har jeg en TV som er koblet rett på internett. Med den kan jeg bruke youtube, yr.no og andre tjenester uten å koble til en PC. En kollega skaffet seg internettradio for noen år siden. Med ethernet-kontakten plugget inn kan han lytte til all verdens radiokanaler. Utbredelsen av nettbrett og smartmobiler har eksplodert. Tjenestene som tilbys er mange og fantastiske.

Som teknisk interessert synes jeg utviklingen er fantastisk, og jeg skaffer gladelig nye “leketøy” for å prøve ut mulighetene. Sikkerhetsforskeren i meg sier imidlertid VENT, STOPP – ikke gå for fort fram. Vi har allerede sett en eksplosjon av virus som angriper smart-mobilene. Per i dag finnes det ingen fullgode sikkerhetsløsninger som kan stoppe denne trusselen. Når kommer virusbølgen til å slå inn over TV’n vår eller internettradioen, eller andre duppedingser vi kobler til nettet? Jeg hørte forresten om et eksempel der noen hadde funnet en printkommando man kunne sende til en type nettverkstilkoblet skriver. Med denne kommandoen oppdaterte man firmwaren på skriveren slik at en kopi av all utskrift ble sendt til angriperen… En presentasjon av dette fenomenet ligger tilgjengelig på youtube. Videoen heter “28c3: Print Me If You Dare”.

Jeg er ikke sikker på at antivirus og brannmurløsninger på “tingene” vi kobler til internett er riktig vei å gå. Vi bør heller gjøre noe med sårbarhetene som finnes i applikasjonene vi kjører på enhetene våre. Det er i stor grad disse sårbarhetene som gjør at applikasjoner og systemer kan hackes. Programvareutviklere må lære seg teknikker for å unngå å bygge sikkerhetsproblemer inn i produktene sine. De må lage kode uten hull. Først da kan vi koble tingene våre på nett med en god følelse og få full glede av funksjonaliteten som finnes og som kommer i framtiden.

På vegne av alle i gruppen ønsker jeg med dette et godt nytt år til alle våre lesere!