…og det forskes på…

Ordsky av forskningsplanen

…håndtering av IKT-sikkerhetsbrudd i en SmartGrid-kontekst.

I mitt doktorgradsarbeid skal jeg studere hvordan IKT-sikkerhets-hendelser detekteres og håndteres; både gjennom tekniske hjelpemidler og menneskelige handlinger, samt hva slags etterarbeid som gjøres; informasjonsdeling, lærdom, hvordan erfaringer overføres til det totale arbeidet med informasjonssikkerhet.

Smart Grids er fortsatt en visjon for framtiden, så jeg skal ta for meg både IKT-systemer og prosesskontrollsystemer for å identifisere eksisterende og mulig framtidig samarbeid mellom disse to fagtradisjonene.

Målet er å bidra til effektiv og vellykket hendelseshåndtering for SmartGrids, hvor IKT og prosesskontroll møtes. Dette krever en såkalt sosio-teknisk tilnærming; en kombinasjon av teknologi og menneskelige faktorer. Det vil være umulig å gjøre forbedringer uten å adressere begge aspektene.

Arbeidet skal gjøres i perioden 2011-2015. Forskningsplanen min beskriver mål og metoder i nærmere detalj.