Føderert identitetsforvaltning

Føderert identitetsforvaltning (Federated Identity Management) er et konsept som tillater samarbeid om prosesser, politikk og teknologi for identitetsforvaltning på tvers av organisasjonsgrenser. I forskningsmiljøer har dette lenge blitt ansett som en lovende tilnærming til å fasilitere sikker og sømløs informasjonsdeling på tvers av organisasjonsgrenser.


Utbredelsen av føderert identitetsforvaltning øker stadig i omfang. I nasjonal sammenheng ser vi at offentlig forvaltning utvikler digitale tjenester som benytter ID-porten/MinID som felles autentiseringstjeneste. På Internett ser vi en økende tendens til at innloggingstjenesten til store sosiale nettsteder kan benyttes for autentisering mot andre nettsteder. Visste du at Facebook-kontoen din kan brukes når du går på digital shopping hos Elkjøp, eller at gMail-kontoen din kan benyttes for å laste opp bilder på Flickr, eller se tilgangsbeskyttede videoer på Youtube?

Olje og gassproduksjonen på den norske kontinentalsokkelen krever tett samarbeid mellom en rekke partnere på tvers av organisasjonsgrenser. Hvordan ser denne industrien på den nye identitetsteknologien – en fasilitator for økt informasjonssikkerhet og forbedret samarbeid, eller en uoppnåelig framtidsvisjon?

Dette er noen av aspektene jeg kartlegger i mitt doktorgradsarbeid.

Alle gode ting har en skyggeside…