Identitetshåndtering og smartgrid-sikkerhet på ISF-konferansen

Jostein Jensen og Maria B. Line skal holde foredrag på ISF høstkonferansen. Jostein skal snakke om identitetshåndtering; praktisk anvendelse av federering, og Maria har igjen sikkerhet i smartgrid på dagsorden, denne gang med tittelen “Få naboen til å betale strømmen din.” ISF høstkonferansen avholdes 3.-5. september i Larvik.

I dagens internettomgivelser har man begynt å ta i bruk nye modeller for identitetsforvaltning. Det er vanlig at tjenestetilbydere godtar elektroniske identiteter utstedt av eksterne identitetstilbydere for å identifisere brukerne, i stedet for å samle brukeropplysninger og ta i bruk egenutviklede autentiseringsmekanismer. Dette er effektivt, sparer kostnader og gir økt sikkerhet. Mange industrier erfarer økt digitalt samarbeid og deling av informasjon på tvers av organisasjonsgrenser. Er dagens løsninger for identitetsforvaltning i industrien avlegs? Kan man tjene på å samarbeide mer om disse identitetsmekanismene på tvers av organisasjonsgrenser? Jostein vil presentere syn på fordeler og ulemper ved å ta i bruk de nye modellene for identitetsforvaltning, tilsvarende de vi ser på internett, sett fra den norske olje- og gassindustrien.

Foredraget til Maria vil inneholde endel om AMS; infrastruktur, resultater fra risikovurderinger, og litt om hva det vil bety for sluttbrukeren. Personvernbekymringer blir berørt. Ulike angrep mot AMS blir presentert; både faktiske hendelser og hva vi bør være forberedet på framover.

Vel møtt i Larvik!