Trusler mot strømmåleren

smartgridkonferansen 12. september 2012 overleverte vi en rapport til NTE og Telenor som identifiserer 30 trusler mot strømmålere, og beskriver fem potensielle angrep relatert til Avanserte Målestystemer (AMS). Rapporten har blitt til i samarbeid med Telenor (som har finansiert arbeidet) og NTE og deres live-lab, DemoSteinkjer (som har bidratt med faglig input). Aidon, som er en leverandør av målere, har også bidratt med informasjon om hvordan AMS-systemer fungerer. Mange av truslene er relevante for de fleste typer av målere, og rapporten kan ikke brukes til å rangere ulike teknologier opp mot hverandre når det kommer til sikkerhet.

Smarte strømmålere er – i alle fall for strømkunder – den mest synlige delen av smartgrid-infrastrukturen. I Norge er det nå stor aktivitet for å forberede innføringen av smarte målere for alle strømkunder. I denne sammenheng er det viktig for nettselskapene å forstå implikasjonene innføringen av slike målere medfører – blant annet når det gjelder informasjonssikkerheten. Målet med rapporten vi har laget er å bidra til bedre forståelse av de truslene som kommer med innføringen av smarte strømmålere.  Rapporten tar utgangspunkt i den konfigurasjonen av smarte strømmålere som testes ut i første fase av DemoSteinkjer-prosjektet hos NTE.

Siden rapporten er åpen, er alle detaljer om løsningene som brukes i DemoSteinkjer utelatt. Rapporten inneholder heller ingen vurdering av hvor sårbar AMS-systemer er mot de ulike truslene og angrepene. Den er derfor ment som et innspill til arbeidet som gjøres med å sikre AMS hos nettselskapene, og vil også brukes videre i forskningsprosjektet DeVID, som vil jobbe videre med metoder for risikovurdering av AMS-løsninger. Merk at flere av truslene vil gjelde for så godt som alle typer målere, og ikke bare  de som nå er tatt i bruk i DemoSteinkjer.

Vi håper rapporten vil bidra til bedre forståelse, og slik være nyttig i det videre arbeidet med å sørge for gode målersystemer her til lands.

Rapporten kan lastes ned i fulltekst fra denne siden.