Sikkerhet i flere kanaler

I løpet av de neste ukene bidrar vi med flere foredrag på ulike kurs og seminarer; videreutdanningskurs ved NTNU, Teknologiforum for Norge digitalt og informasjonssikkerhetsseminarer for IFEA og NVE/NorSIS.

NTNU Videre tilbyr et kurs i Framtidens elektriske energisystem – smart grids – med første samling neste uke, 22.-25. oktober. Maria B. Line skal her bidra med en forelesning om informasjonssikkerhet og personvern, spesielt knyttet opp mot AMS og smart grids.

Kartverket og Norge digitalt inviterer til teknologiforum på Gardermoen 7. og 8. november. Målet er  “å lykkes med å realisere harmoniserte leveranser av spesifiserte geodata gjennom standardiserte tjenester (både nasjonalt og internasjonalt) og sikre god bruk”. Åsmund Ahlmann Nyre vil bidra med et innlegg om sikkerhets- og personvernutfordringer ved kombinerte datasett knyttet til geodata.

IFEA arrangerer seminaret Datasikkerhet i Bergen 7. november. Maria B. Line skal presentere den overordnede risikovurderingen av AMS som vi gjorde for NVE sist vinter, i tillegg til å snakke mer generelt om både smart grids og AMS, sikkerhetsutfordringer og mulige angrep.

Konferansen Kraft IS arrangeres av NVE og NorSIS 14.-15. november i Oslo. Maria B. Lines foredrag vil omhandle håndtering av IT-sikkerhetshendelser.

Illustrasjon: Copyright Arto Teräs, gjengitt med tillatelse under MIT-lisensen.