Smartgrid-konferansen 2014

smartgrid_kodebakgrunn_mørkereSmartgridsenteret med samarbeidspartnere ønsker velkommen til Smartgridkonferansen 2014. Den arrangeres 10. og 11. september på Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo.

Smartgridkonferansen er Norges viktigste arena for erfaringsutveksling og debatt om utviklingen av fremtidens fleksible kraftnett. Her møtes myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, nettselskap og teknologi- og tjenesteleverandører. Fjorårets konferanse var en suksess med over 200 deltagere!

Fra oss skal Maria B. Line holde foredraget Målrettede angrep – er nettselskapene forberedt? om en studie som ble gjennomført i vår. Sikkerhetsansvarlige for SCADA-systemer ble intervjuet om hva slags mekanismer de har på plass for å oppdage og avverge angrep. Vi studerte også deres oppfatning av trusselbildet, samt forebyggende aktiviteter de gjennomfører. Funnene sees i lys av hvordan kjente målrettede angrep er utført.

Program og påmeldingsinformasjon

Under årets konferanse vil du få oppdatert informasjon om:

  • Hva som skjer på det teknologiske og regulatoriske området i Europa
  • Nettutvikling og forretningsutvikling
  • AMS og ulike former for nettnytte
  • IKT-sikkerhet ved håndtering av nye løsninger
  • Utveksling av kraftnettrelaterte data mellom transmisjon og distribusjon: Standarder og network codes.
  • Praktiske erfaringer fra systemintegrasjon av ulike teknologier