Nettverksmøte 28. september om sikkerhetsopplæring og GDPR

opplaeringDataforeningen Trøndelags faggruppe for informasjonssikkerhet inviterer til faglig påfyll og mingling onsdag 28. september fra kl.1530 til kl.18, på DIGS i Trondheim. SINTEF bidrar med erfaringer fra internt sikkerhetsarbeid koblet med forskningsbasert kunnskap om hva som gjør folk mottakelig for opplæring. Datatilsynet forteller om nye personvernregler. Gratis deltakelse, enkel servering.

PÅMELDING HOS DATAFORENINGEN

Program

15:30 Velkommen og registrering 

16:00 Fornuft og følelser: hvem er sikre og hvem er sårbare
De ansattes holdninger til IT-sikkerhet og organisasjonens policyer har mye å si for hvorvidt de faktisk er mottakelige for opplæring. For noen ansatte kan tradisjonelle opplæringskampanjer faktisk ha negativ effekt. Dette foredraget handler om hvordan man kan få de ansatte til å bli en positiv IT-sikkerhetsfaktor.
Erlend Andreas Gjære, forsker, SINTEF og Maria Bartnes, IT-sikkerhetsleder, SINTEF

17:00 Pause 

17:15 Nye personvernregler fra 2018, hva betyr det for din virksomhet?
Vi vil å redegjøre for hvor vi er i prosessen, hva som vil skje i Norge og hva som er de viktigste endringene fra dagens lovverk?
Gullik Gundersen, juridisk rådgiver, Datatilsynet

 

NB! PÅMELDING HOS DATAFORENINGEN