Vil du ha gratis penger?

Fullt så enkelt er det ikke, men det europeiske forskningsprogrammet Horizon2020 utlyser forskningsmidler for millioner av Euro i høst, og det er gode muligheter for norske små og mellomstore virksomheter. Fredag 24/3 arrangerer vi en idé-workshop spesielt rettet mot høstens utlysning relatert til beskyttelse av kritisk infrastruktur innenfor områdene Finans, Kommunikasjon og Helse.

Har du en idé som kunne passe innenfor et av disse områdene? Registrer deg her: https://doodle.com/poll/qb8e93n9i4vfpzmb

Tidspunkt: 24/3, 09:00-12:00.
Sted: SINTEF Hovedkontor, Strindvegen 4, Trondheim

Agenda:

Tid Aktivitet Varighet Fasilitator
09:00 Velkommen, presentasjon av deltakerne 30 min Christina Hanssen
09:30 Game: Business canvas model 45 min Ivonne Herrera
Babak Farshchian
10:15 Pause 15 min Kaffemaskinen
10:30 Game: Business canvas model (forts.) 60 min Christina Hanssen
Babak Farshchian
11:30 Oppsummering og veien videre 30 min Ivonne Herrera

Spørsmål om workshopen kan stilles til Ivonne Herrera (906 80 634) eller Christina Hanssen (920 17 103)