Hvordan spore smitte uten at personvernet kastes ut med badevannet

I årets andre kvartal gikk store deler av verden mer eller mindre i karantene som følge av COVID-19-pandemien. Det viktigste virkemiddelet for å stoppe smittespredningen regnes for å være isolasjon av de som er smittet, men dette forutsetter at man vet hvem den smittede har vært i kontakt med (og potensielt kan ha smittet). Slik smittesporing gjøres i dag manuelt, men det er en langsom og ressurskrevende prosess, noe som har ført til at både myndigheter, virksomheter og akademia har vært på ivrig leting etter bedre løsninger for samling av slike data.

Det har vært en del diskusjon og skepsis rundt den konkrete løsningen for appen Smittestopp som Folkehelseinsituttet har valgt i Norge, og spesielt manglende personvern har vært et ankepunkt. Vi har skrevet et lengre innlegg på engelsk som diskuterer forskjellige løsninger for smittesporing som tar mer høyde for personvern: https://infosec.sintef.no/en/informasjonssikkerhet/2020/05/privacy-preserving-contact-tracing-applications/

Photo by cottonbro from Pexels