Hvordan kan man tilbakekalle digitale sertifikater i maritim sektor?

Tilbakekalling (revokering) av digitale sertifikater er kjent som et vanskelig problem på nettet, og det er enda vanskeligere i begrensede miljøer som i maritim sektor, hvor skip kan befinne seg til havs i lange perioder med ingen eller svært begrenset…

Hvordan spore smitte uten at personvernet kastes ut med badevannet

I årets andre kvartal gikk store deler av verden mer eller mindre i karantene som følge av COVID-19-pandemien. Det viktigste virkemiddelet for å stoppe smittespredningen regnes for å være isolasjon av de som er smittet, men dette forutsetter at man vet hvem den smittede har vært i kontakt med (og potensielt kan ha smittet). Slik smittesporing gjøres i dag manuelt, men det er en langsom og ressurskrevende prosess, noe som har ført til at både myndigheter, virksomheter og akademia har vært på ivrig leting etter bedre løsninger for samling av slike data.