Presentasjon av studentprosjekter IKT-sikkerhet

16. juni arrangerer vi et virtuelt møte i CDS-forum hvor to masteroppgaver og et påbegynt PhD-studium i nedslagsfeltet IT/OT-sikkerhet vil bli presentert. Møtet er åpent for alle interesserte.

Møteleder er Lars Bodsberg, SINTEF.

Agenda:

  • 11:00 Velkommen
  • 11:05 Preparedness Exercises for Cyber Attacks Against Industrial Control Systems in the Petroleum Industry, Guro Hotvedt og Andrea Neverdal Skytterholm
  • 11:20 Improved Remote Access Security Guidelines for Norwegian Petroleum Companies, Peder Grundvold og Jon Smebye
  • 11:35 Cyber Resilience for Critical Infrastructures, Solveig Pettersen
  • 11:50 Oppsummering
  • 12:00 Slutt

Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt Teams-invitasjon!

Photo by RODNAE Productions from Pexels