Ny veileder til sikkerhet i AMS

På vegne av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) har vi utarbeidet en ny Veileder til sikkerhet i AMS.

Den forrige veilederen var fra 2012, på et tidspunkt hvor utrullingen av AMS i Norge var i startgropen. SINTEF foretok en evaluering av veilederen i 2017, inkludert intervjuer med representanter fra bransjen. På dette tidspunktet var implementering av AMS i norske nettselskaper fortsatt på gang. Nå, ti år etter den første veilederen, er AMS for alle praktiske formål ferdig utrullet, og behovene til nettselskapene er noe endret. Ikke minst er det kommet oppdateringer i lovverket, hvor den nye Kraftberedskapsforskriften er førende. Vi har prøvd å ta hensyn til dette, og tatt med oss resultatene fra 2017 holdt opp mot nye intervjuer  ved utarbeidelse av den nye veilederen.

Les mer om den nye veilederen på RME sine sider: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/ny-veileder-til-sikkerhet-i-ams/