En digital vannbransje – hvor sikkert er det?

Den fjerde industrielle revolusjonen er preget av økt sammenkobling av systemer, smart automatisering og bruk av digitale teknologier som tingenes internett og kunstig intelligens for å forbedre effektiviteten og produktiviteten til bedrifter.

Vannsektoren er intet unntak, og digitale løsninger brukes allerede for å administrere vannforsyning og vannbehandling. Digitalisering gir potensial til å forbedre effektivitet, men det er avgjørende at det settes inn sikkerhetstiltak for å beskytte mot digitale trusler. Med økt bruk av teknologi følger økt sikkerhetsrisiko, og dette må industrien ta inn over seg. Dette har vi skrevet mer om på SINTEF-bloggen: https://blogg.sintef.no/digital/digitalisering-i-vannsektoren-er-vi-klar-over-risikoen/

Illustrasjon ved DALL-E