Kompleksitet vs. Sikkerhet

På Cycon 2018 holdt Thomas Dullien en presentasjon om den stadig voksende kompleksiteten av datamaskiner i forbindelse med sikkerhet. Han hevdet at enhetsprodusenter har vesentlig endret den typiske produktutviklingssyklusen med sikte på å redusere <<time-to-market>>. Dette betyr at maskinvare- og programvareutvikling skjer nesten samtidig, mens integrering og testing starter tidligere og tidligere i prosessen. Det betyr også at hvordan vi løser tekniske utfordringer har endret seg dramatisk.

Innebygd sikkerhet i programvare – Dypdykk i BSIMM (del 0)

indexPå utallige oppfordringer skal vi fremover bruke litt tid på å beskrive detaljene i Building Security In Maturity Model. BSIMM er et rammeverk med mål og aktiviteter som brukes i for å integrere sikkerhet i programvare mens den bygges, basert på praksiser som faktisk er i bruk. I Charles Dickens’ ånd gjør vi det som en føljetong, men ettersom verden har gått litt framover siden Pickwick-klubben, hadde vi tenkt å la dere lesere få være med å bestemme rekkefølgen på det som presenteres.