Med sikkerhet på agendaen

Aftenposten hadde i forrige uke et bilag om informasjonssikkerhet – «Corporate security – Med sikkerhet på agendaen». Bladet inneholder gode råd og anbefalinger til hvordan man bør adressere sikkerhetsutfordringene i egen virksomhet. Vi bidro under overskriften «Økt tilgjengelighet skaper sikkerhetsutfordringer».

Les hele innlegget