Pasientinformasjon “på veggen” – balansegang mellom informasjonsbehov og personvern

Som del av prosjektet CO-operation Support Through Transparency deltok Erlend Andreas Gjære med innlegg på HelsIT-konferansen som ble arrangert i Trondheim 27.-29. september. Innlegget var del av workshopen “Hendelsesorienterte arkitekturer og systemer for helsetjenesten”, der informasjonssikkerhet utgjør en viktig del av forskningsarbeidet.

Foredraget presenterte foreløpige resultater fra en studie der ulike teknikker for avidentifisering av ulike typer pasientinformasjon ble testet ut, med særlig vekt på når nytteverdi kan intreffe på ulike nivå for den som søker informasjon.

PowerPoint-presentasjonen kan lastes ned via arrangørens nettsider (KITH):
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3758.aspx

Du kan også lese mer om prosjektet COSTT på prosjektets egne nettsider, costt.no.