Smart strøm med komplikasjoner

Faksimile fra Computerworld.no sin artikkel
Faksimile fra Computerworld.no sin artikkel
Faksimile fra Computerworld.no sin artikkel

Computerworld omtalte 16.9. foredraget som Maria B. Line holdt under ISF (Norsk Informasjonssikkerhetsforum) sin høstkonferanse i Larvik 29.-31. august. Foredraget handlet om informasjonssikkerhets-utfordringer med SmartGrids, som også er tema for PhD-graden Maria påbegynte i mai 2011. Computerworlds artikkel refererer til store deler av foredraget, og trekker spesielt fram utfordringen med at prosessfolk og IT-ingeniører må snakke samme språk.

Begrepet SmartGrids er en slags samlebetegnelse på den pågående utviklingen innen kraftsektoren, hvor IKT innføres i stadig økende grad for styring og overvåking av kraftnettet. I Norge er det for tiden mest snakk om avanserte strømmålere, som leser av strømforbruket hver time hos sluttbruker og sender målinger tilbake til nettselskapene. Ved utgangen av 2017 skal de aller fleste ha fått denne installert. I kraftbransjen, som i andre tilsvarende bransjer, hvor det er mye bruk av prosesskontrollsystemer/SCADA-systemer, har det tradisjonelt vært mest snakk om safety-aspektet, mens nå som IKT er på vei inn, må de også ta informasjonssikkerhetsaspektet på alvor.

Du kan lese hele artikkelen hos Computerworld:
http://www.idg.no/computerworld/article220814.ece