Prototyper: Sikre så lenge de ikke faller i hendene på gale forskere?

I de senere år har vi i flere sammenhenger støtt på tilfeller der programvareprototyper som har vært utviklet i en fei (uten at noen har tenkt så mye på sikkerhet, for “det er jo bare en protoype…”), på mystisk vis likevel plutselig ender opp i det ferdige produktet. Like fullt finnes det store selskaper ute i verden som hardnakket påstår at det er bortkastet å tenke programvaresikkerhet når man lager prototyper, “for de skal jo kastes likevel”.

Fred Brooks sa en gang i forrige årtusen at du bør planlegge med at den første prototypen du lager blir kastet – men betyr det at ingenting av koden blir gjenbrukt? Vi mener at man bør tenke på programvaresikkerhet i alle utviklingsprosjekter, både fordi det handler om å lære seg gode vaner, men også fordi vi tror at kode fra protyper faktisk BLIR gjenbrukt i virksomhetskritiske systemer. Vi har derfor invitert oss selv til et møte i regi av Trondheim XP og Agile Meetup Mandag 7/11, hvor vi håper på en livlig diskusjon rundt temaet prototyper, gjenbruk og sikkerhet.

Mer informasjon på Trondheim XP og Agile Meetup’s sider

 

Illustrasjonsfoto tatt av Steve JurvetsonCreative Commons Licence With Attibution