Lyst til å vite mer om Smart Grid og sikkerhet?

13. – 14. mars arrangerer Tekna seminar om Risiko og sårbarhet. Seminaret arrangeres i Oslo, og det tar opp flere temaer relater til IKT-sikkerhet. Blant annet skal jeg gi en introduksjon til sikkerhet i Smart Grids. Smart Grids er fremtidens energisystem. Vi ser en utvikling der kraftnettet blir mer intelligent, og bedre i stand til å utnytte ressurser effektivt. Men mer fjernstyring – og generelt mer IKT – åpner også opp for nye trusler. Dette foredraget vil gi et innblikk i IKT-relaterte  trusler mot Smart Grids, og si noe om mulige konsekvenser av disse.

Seminaret som helhet tar opp flere ulike tema, og vil blant annet gjennomgå dagens trusselbilde og gi tips til hvordan man bedre kan håndtere risiko i virksomheter. Seminaret vil også belyse sikkerhet relatert til tingenes internett, IPv6, og nettskyen (se programmet).

Seminaret er rettet mot de som jobber med sikkerhet i virksomheter, enten som sikkerhetsansvarlig, designer/utvikler av systemer, ansvarlig for IKT-prosjekter eller rådgiver innen IKT-sikkerhet.

Du kan lese mer om seminaret på tekna sine nettsider.