Risikovurdering av AMS

Generell AMS-infrastruktur

SINTEF har utført en risikovurdering av AMS – avanserte måle- og styringssystemer – for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). AMS innebærer automatisk strømmåleravlesning hver time, og er et steg på veien mot Smart Grids.

Risikovurderingen er på et overordnet nivå, og hvert enkelt nettselskap er ansvarlig for å utarbeide egne risikovurderinger for sine spesifikke løsninger.

De fleste strømkunder skal få AMS innen utgangen av 2016, og det er hvert enkelt nettselskap som har ansvar for å få byttet ut de gamle målerne og installert de nye. Det er også nettselskapene selv som er ansvarlig for å velge gode og sikre løsninger for AMS, og rapporten kan brukes som støtte i dette arbeidet.

Rapporten beskriver de ulike komponentene som inngår i AMS, hvilke funksjoner de har og hvilke konsekvenser det kan ha hvis de svikter. Ulike trusselscenarioer og hendelser er også beskrevet, samt vurdert utifra sannsynlighet og konsekvens.

Vi har anbefalt at Beredskapsforskriften bør gjelde AMS. Dessuten bør det gjøres grundige vurderinger av hvordan funksjonen for bryting/struping av effektuttak i et enkelt målepunkt skal implementeres. Tredjepartstilgang peker seg også ut som en sikkerhetsutfordring, og dette må også adresseres på en tilfredsstillende måte.

Prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF IKT og SINTEF Energi, og rapporten kan lastes ned fra NVE sine nettsider.