En SINTEF delegation till AReS 2012

The famous astronomical Clock in Prague by wave111 / pixelio.de

Den här veckan arrangeras, för sjunde året i rad, “The International Conference on Availability, Reliability and Security (AReS)” i Prag. AReS är en årlig mötesplats för forskare och utvecklare som jobbar med tillgänglighet, pålitlighet och säkerhet i olika typer av IT system.

SINTEF representeras i år av Martin, Per Håkon, Jostein, Åsmund och undertecknad. Martin kommer hålla två presentationer; en som handlar om huruvida det är möjligt att “mäta” säkerheten av software (“Hunting for Aardvarks: Can Software Security be Measured? “) och en annan som handlar om vikten av att ta med datasäkerhet i kontrakten när man köper eller säljer Cloud tjänster (“Security SLAs – an idea whose time has come”). Åsmund kommer presentera resultat från en case-study av användandet av brukskontroll i norsk industri (“Usage control in inter-organisational collaborative environements – a case study from an industry perspective “) och Jostein kommer pratade om utmaningarna med identitetshantering mellan samarbetande företag (“Federated Identity Management Challenges”). Per Håkon presenterar hur man kan modellera hot mot datasäkerheten genom att använda den senaste versionen av ett modelleringspråk för verksamhetsprocesser (“Representing Threats in BPMN 2.0 ). Jag själv kommer presentera ett verktyg för persornvärn som har blivit utvecklat här på SINTEF (“Design and implementation of a CBR-based Privacy Agent”)

Väl mött i Prag – som i skrivandets stund har slagit nya värmerekord med (något plågsamma) temperaturer långt över 30-strecket!