Veiledning: Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer i VA-anlegg

rapport_195_forsideHar du ansvar for drift av vann- og avløpsanlegg, og lurer på hva du burde tenke på med hensyn til informasjonssikkerhet?


På oppdrag fra Norsk Vann har vi skrevet rapporten R195 som er en veiledning for sikring av driftskontrollsystemer for VA-systemer. Her samler vi mye av vår akkumulerte visdom om sikkerhet i driftskontrollsystemer, og sammen med rapporten kan man også laste ned en praktisk sjekkliste i form av et regneark. Sjekklisten er både et godt utgangspunkt for arbeid med informasjonssikkerhet, samtidig som at den kan gi et grovt øyeblikksbilde av sikkerhetsnivået på nåværende tidspunkt. Når man fyller ut sjekklisten visualiseres svarene som en “smultring” (se illustrasjon), der “ja” er grønt, “nei” rødt, “i noen grad” gult, og “ikke aktuelt” blått. Punktene i sjekklista er formulert slik at “ja”-svar er det beste; smultringen skal derfor helst være så grønn som mulig, og en blodrød smultring er et godt argument for investering i ytterligere sikkerhetstiltak.

Rapporten kan lastes ned gratis av abonnenter på Norsk Vanns rapportserie, eller kjøpes i nettbutikken for en sum som tilsvarer kostnaden av å hyre en sikkerhetskonsulent i 20 minutter.

va-sjekkliste