God sikkerhetsmåned!

God informasjonssikkerhet er viktig hele året! Vi på SINTEF jobber også hele året med å øke vår kunnskap om hvordan vi kan oppnå god informasjonssikkerhet, og spre denne kunnskapen videre – både i forskningsverdenen og blant norske virksomheter. Vi synes imidlertid det er flott at informasjonssikkerhet får spesielt fokus denne måneden gjennom Nasjonal Sikkerhetsmåned. Denne måneden vil vi bidra med flere foredrag (se mer informasjon under, blant annet om et spennende foredrag som streames i dag!). Vi vil også være aktive med å legge ut informasjon på bloggen vår – så følg med!

Et viktig mål med Nasjonal Sikkerhetsmåned som frontes av NorSIS er å øke bevisthet og kompetanse rundt informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet er noe som er viktig i alle sektorer, og god informasjonssikkerhet er avhengig av alle ansatte – ikke bare IT-folkene. I løpet av sikkerhetsmåneden vil vi på SINTEF være aktive som foredragsholdere på flere konferanser.

Først ut er Martin Gilje Jaatun som i dag holder foredrag på UNINETT-konferansen. Tittelen på foredraget er “Personvern i det blå – hvem tar ansvaret?”, og foredraget vil se på utfordringer for ansvarlighet (accountability) i nettskyen, skissere noen mulige løsninger, og også peke på områder hvor nettskyen faktisk tilbyr bedre sikkerhet enn mange kan få til selv. Foredraget streames, så følg med i dag kl. 11.30!

Senere i måneden vil vi delta på konferanser som tar for seg sikkerhet i vann- og avløpssektoren. Inger Anne Tøndel holder innlegg i anledning Norsk Vanns fagtreffuke, og deres seminar “Når er sikkerheten god nok?” 22. oktober. Martin Gilje Jaatun holder foredrag på VA-dagene i Midt-Norge 31. oktober. Tema for begge foredragene er sikkerhet i driftskontrollsystemer.

PS: For de som ønsker å følge med på Martins foredrag i dag, gå inn på programmet for konferansen, velg foredraget “Personvern i det blå – hvem tar ansvaret?”, så finner du en link til streamingen.