Bli med på seminar om risiko og forsyningssikkerhet i det kombinerte IKT- og kraftsystemet

Velkommen til seminar 16. desember på Gardermoen kl. 10.00 til 16.00! SINTEF inviterer til et seminar om driftssikkerhet i kraftnettet, med hovedvekt på gjensidige avhengigheter mellom kraftnettet og IKT-systemer for vern, kontroll og automatisering. Seminaret er tverrfaglig og vi inviterer aktører fra både kraft- og IKT-miljøer til å delta. SINTEF Energi og SINTEF IKT står sammen som arrangører.

Foreløpig program for dagen:

10.00 Velkommen, introduksjon til dagens tema SINTEF Energi, SINTEF IKT
10.15 Driftssikkerhet og risikohåndtering i det kombinerte kraft- og IKT-systemet – presentasjon av metodikk utviklet i EU-prosjektet AFTER Gerd Kjølle, SINTEF Energi
10.45 Feil og avbruddshåndtering i distribusjonsnett vha. smartgrid-teknologi Kjell Anders Tutvedt, Hafslund
11.15 Pause
11.45 Smart nettdrift og løsninger for automatisering i kraftsystemet – Hvordan sikre at ny teknologi (IKT) kan bidra til å opprettholde god forsyningssikkerhet? Stig Løvlund, Statnett
12.15 Sårbarhetsindikatorer for tidlig avdekking av faktorer som påvirker forsyningssikkerheten Eivind Gramme, Skagerak
12.45 Lunsj
14.00 Cyber security i kraftbransjen – hva skjer med trusselbildet? Martin G. Jaatun, SINTEF IKT
14.30 Beredskapsøvelser, inkludert IKT Steinar Torsvik, BKK
15.00 Plenumsdebatt: Samarbeid mellom nettdrift og IKT i nettselskapene – løver og sebraer eller bier og blomster? Hva må til for å jobbe tverrfaglig og bygge den tverrfaglige kompetansen som trengs for å håndtere fremtidens integrerte system (spesielt med tanke på driftskritiske systemer for vern, kontroll og automatisering)? Innledning av Hans Olav Ween, Energi Norge
15.45 Oppsummering av dagen SINTEF Energi, SINTEF IKT

 

Seminaret finner sted på Radisson Blu Airport Hotel.

Påmelding til inger.a.tondel@sintef.no innen 28. november 2014.

Deltagelse er gratis, men det er begrenset antall plasser. Bindende påmelding – ved avbestilling etter påmeldingsfristen ser vi oss nødt til å fakturere kostnaden av lunsjen.