Sikkerhetstoppmøte i Trondheim 12. mars

Torsdag 12. mars arrangerer ISF, ISACA, og Dataforeningen felles medlemsmøte i Trondheim.  Møtet finner sted på DIGS, Olav Tryggvasons gate 30. http://www.digs.no/

Sett av ettermiddagen, og møt opp!

Programmet er som følger:

14:30 Registrering
15:00 Velkommen (DND, ISF og ISACA)
15:15 Innovasjon, sikkerhet og personvern – på én gang?
Datatilsynet v/Martha Eike
16:00 Kaffepause
16:15 Innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet-erfaringer fra UH-sektoren,
Uninett v/ Rolf Sture Normann og Tommy Tranvik
17:00 Kaffepause
17:15 Hackershow med NorSIS
v/ Vidar Sandland og Hans Marius Tessem
18:00-21:00 Nettverksbygging og bevertning.

Deltagelse på møtet er gratis for medlemmer av ISF, ISACA, og Dataforeningen.
Info og påmelding her: https://www.deltager.no/medlemsmoteTrondheim