Cyberforsikring på forskningsagendaen

insecurancelogo_screen_resolutionVi har tidligere skrevet om cyberforsikring på denne bloggen, og holdt foredrag om temaet på NHOs pensjons- og forsikringskonferanse i november i fjor. I år har vi fått startet et eget forskningsprosjekt ved SINTEF IKT for å utvikle teknikker og verktøy for vurdering av cyberforsikring.

Prosjektet går under navnet InSecurance, og har en egen temaside på SINTEF sine nettsider med mer informasjon. Fra SINTEF deltar avdelingene Systemutvikling og sikkerhet og Nettbaserte systemer og tjenester, og vi ønsker å komme i kontakt med både forsikringstilbydere og -kjøpere som er interessert i cyberforsikring for undersøke behov og validere løsninger.

Allerede om et par dager (18. februar) skal Bjørnar Solhaug snakke om dette arbeidet på seminaret Kost-nytte-analyse i en risikoevaluering, som avholdes mellom klokka 10:00-14:00 i SINTEF sine lokaler i Oslo (Forskningsveien 1). Dette seminaret er gratis og åpent for alle.